fbpx

Jouw unieke familieblauwdruk

Overal waar je gaat, reist je familie met je mee

Voor jou als je wilt leren begrijpen wat het leven jou wilt leren. Het leven is een aaneenschakeling van situaties en ervaringen. Wanneer je in je leven leert begrijpen dat licht en donker naast elkaar bestaat. Vraagt het leven je soms naar de donkere kant te kijken, om het licht weer te aanschouwen. Leer doorvoelen welke ervaringen jou hebben gemaakt tot wie je nu bent. Zijn het patronen, voortkomend uit de normen en waarden die jou hebben grootgebracht of ben jij het, wie je van binnen voelt te zijn. En bij dit alles, is de relatie met je ouders, het gezin waarin jij bent grootgebracht van onschatbare waarde voor wie jij nu bent. Of nu je heel goed contact hebt, het verbroken relaties zijn of je ouders als sterren aan de hemel staan. Hoe kan jij op een passende manier in relatie staan met je ouders. En hoe wil jij herinnert worden als partner, collega, werknemer, zakenrelatie, vriend of vriendin?  Vanuit een complementaire aanpak, kijkend naar het geheel binnen het leven waarbinnen jij leeft. Waarin ervaringen en gebeurtenissen een aaneenschakeling zijn van elkaar. Kijkend vanuit een contextueel systemische achtergrond. 

Een familieblauwdruk kan je helpen bij...

De LieverVrij Methodiek

Levenslang verbonden

Levensreis

Levensdraden her-verbinden

LieverVrij leven & ondernemen

Uitleg

De eerste fasen staat in het teken van de feiten. Het aangaan van de dialoog tussen jou en mij. Waarin ik oprecht nieuwsgierig ben naar jou met jouw unieke levensverhaal. Waarin ik jou meeneem in het contextuele gedachtegoed, waarin je levenslang verbonden bent met de ander, de bloedband. Waarbij stil gestaan kan worden bij hen die niet aanwezig zijn in de ruimte of niet meer leven. 

Samen met jou onderzoekend wat er op dit moment in de weg staat om in verbinding te leven met jezelf en/ of belangrijke relaties in jouw leven. Onderzoekend wie of wat als steunbronnen worden ervaren in het hier en nu. Om ook voorlopige hypotheses te stellen op basis van jouw levensverhaal, de feiten en de balansen van geven en ontvangen. Samen creëren wij de therapeutische ruimte, jij en ik. Binnen welke gestelde voorwaarden gaan wij met elkaar werken. Het tekenen van de familiestamboom oftewel het genogram is een onderdeel van de eerste fasen.

De fasen van de levensreis staan de life-events centraal, die vastgesteld zijn in de eerste fasen. Hoe heb jij deze life-events beleeft. Nagy zou spreken over de psychologie. Welke gevolgen hebben de feiten in jouw dagelijks leven. Is er ruimte geweest om de situaties te verwerken? Is er sprake van onverwerkte rouw? Waar jij jouw levensreis maakt, hoe kijk jij terug op de reis die je tot dan toe hebt afgelegd? Zijn er nog obstakels die ruimte en tijd vragen om te helen? Met jou wordt gezamenlijk een (voorlopige) hypothese gesteld. Om deze hypothese vervolgens te onderzoeken, door met jou of belangrijke anderen in gesprek te gaan.

Levensdraden her-verbinden, binnen deze fasen staan eigenlijk zoals Nagy het beschrijft zowel de interacties als de relationele ethiek centraal. Waar de weging is gemaakt tussen de balansen van geven en nemen (constructief & destructief gerechtigde aanspraak). Wordt hierin ook de ruimte gecreëerd om te ontschuldigen en te her- verbinden. Op basis van de gestelde hypotheses en het in gesprek gaan met belangrijke anderen, kan er op ieder gewenst moment weer een nieuwe weging gedaan worden. Het creëren van je eigen grond en vanuit jou op een passende manier in relatie zijn met de ander, (zelfafbakening). Balansen worden hersteld, als ook de investering die wordt erkent voor het eigen geven of het geven van de ander. Soms is het herstellen van de balansen met belangrijke anderen nog niet waar jij bent is. Het passend creëren van een ruimte voor jou (moratorium), om daarbinnen de bepaalde acties te verrichten die op dat moment het meest passend zijn. Denk hierbij aan traumaverwerking of vergroten van eigen grond door erkent te worden voor het eigen geven. Het vraagt altijd de juiste timing.

LieverVrij leven en ondernemen gaat over het leven van jouw leven. Zoals de dimensies van Nagy door elkaar heenlopen, zo lopen ook deze fasen door elkaar heen. In de fasen van LieverVrij leven, wordt het zichtbaar welke verschuiving in de balansen van geven en ontvangen er in de voorgaande fasen hebben plaatsgevonden. Er zal een grotere mate van vrijheid ervaren worden in jezelf, want jij doet ertoe (zelfvalidatie). Waarbij op een passende manier in relatie tot de ander kan worden gestaan (zelfafbakening). Er zal worden geoogst wat er gezaaid is. Je ervaart meer begrip van de keuzes die je maakt in je denken, voelen en handelen met betrekking tot de relaties in je leven. Je voelt dat je het vertrouwen in jezelf (weer) kan uitspreken en voelen, als gevolg van jouw erkenning doormiddel van de dialoog met de ander.

Omdat jouw ervaring ertoe doet!

Familieblauwdruk

Jouw familiepatronen in beeld
847,-
  • Een familieblauwdruk sessie van 2 uur fysiek in Utrecht of online
  • Een uniek opmaat gemaakt familieblauwdruk in jouw mailbox
  • Helder wat jouw patronen en belemmeringen zijn die persoonlijke en/ of zakelijke ontwikkeling in de weg staan
  • 1,5 week na de sessie een coachgesprek van 60 minuten
  • 3 weken na de sessie een evaluatiegesprek van 60 minuten
Scroll naar top

Het leverde mij een andere kijk op mijzelf als onderdeel van mijn familie

Persoonlijk, doortastend en helpend. Dat is kort samengevat hoe ik het werken met Nance heb ervaren.

Een sky high arbeidsethos, 24/7 bereikbaar en veelal aan het werk of met werk bezig, een jong gezin, familieomstandigheden vanuit jeugd en recent ver weggestopt, want ja ik moest door - raakte ik uiteindelijk burn-out. In mijn herstel kwam Nance op mijn pad.
Ik koos ervoor om naast sessies met een psycholoog, juist ook met Nance een traject aan te gaan. Ik wilde begrijpen waar mijn coping vandaan kwam, voelde al eerder sterk dat ik een en ander in mijn familielijn wilde doorbreken, maar liep daar dan vervolgens op vast (ik wist niet hoe). Later bleek, eerst inzicht, dan acceptatie en vervolgens verandering :)
Het traject met Nance is voor mij erg waardevol geweest. Het is voor mij van een dusdanige omvang geweest, dat ik het lastig vind daar passende woorden bij te vinden. Toch probeer ik dat.

- Het leverde mij een andere kijk op mijzelf als onderdeel van mijn familie.
- Mijn plek daarin, en vervolgens ook wat ik ‘terug mocht geven’ aan mijn ouders.
- Hoe dit alles er voor zorgde dat ik keihard voor die ander ging rennen en niet voor mezelf.
- Dat te doorbreken.
- Vervolgens focus op wat ik wel wil.
Sarah

Ik vind het heel bijzonder hoe familiepatronen jouw patronen kunnen voeden en in stand houden.

Telkens weer hetzelfde thema tegenkomen… ik zag en herkende het, maar wist niet goed hoe ik het patroon kon ombuigen. Ik had echt behoefte aan verandering, op een dieper level. Tijdens een 1-op-1 sessie met Nance zijn we in mijn familiegeschiedenis gedoken, zowel van vaders als moeders kant. Door deze geschiedenis te koppelen aan mijn gedrag, werden dingen opeens duidelijk. We ontdekten dat het beeld dat ik van mijn moeder had, gevoed werd door haar familielijn en de last van meerdere generaties droegen wij op onze schouders. Ik realiseerde me dat ik daardoor onbewust alleen mijn moeder dingen kwalijk nam en mijn vader daarin volledig vrij pleitte, puur door hun eigen familiegeschiedenis.
Nance hielp me niet alleen met het inzichtelijk maken van het effect van mijn familielijnen, maar gaf ook concrete tips hoe ik het kon veranderen. De grootste impact had een gesprek met mijn moeder, waarin ik haar erkende voor de last die zij gedragen heeft voor haar familie. Het raakte haar enorm, dat had nog nooit iemand tegen haar gezegd. Sinds dat gesprek is er iets veranderd bij mijn moeder: ze is lichter en vrolijker. Is onze relatie veranderd, namelijk zachter geworden. En is mijn patroon van ‘gezien willen worden’ aan het veranderen.
Ik vind het heel bijzonder hoe familiepatronen jouw patronen kunnen voeden en in stand houden. Als je hiermee aan de slag wilt, kan ik je echt aanraden om contact op te nemen met Nance om te kijken hoe ze je hierbij kan helpen.
Esther