fbpx

Alles over contextuele systeemtherapie & welke coaching en therapie er nog meer is

In dit artikel word jij meegenomen waarbij vragen beantwoord worden als, wat is contextuele systeemtherapie? Wat is het verschil en wat zijn de overeenkomsten met alle anderen vormen als familieopstelling, systemisch werk en systeemtherapie? En waar kan je op letten wanneer je met een therapeut of coach aan de slag gaat.

Het korte antwoord, alle vormen van contextueel systeemtheoretisch werk en/ of familieopstellingen liggen in het verlengde van het gezins- en/ of familiesysteem waarbinnen je leeft en onderdeel van uitmaakt. Het grote verschil zit hem in de soort benadering en of de antwoorden ook in het onderbewuste kunnen liggen. Of dat daarbij enkel naar het huidige systeem in het hier en nu wordt gekeken of ook generaties terug wordt bekeken.

Bij de start van de opleiding tot contextueel systeemtherapeut is één ding duidelijk: de ervaringen die levenslang worden meegedragen worden vanuit een ander licht bekeken. Het zal een verdieping geven van de levensreis die al gemaakt is en een levensreis die nog gaat komen. Een verdieping in gesprek over de huidige relaties, als ook het verleden en de toekomst.  De contextuele therapie waarbij de vier dimensies oftewel onderdelen als; de feiten, psychologie, wisselwerking en de balansen van geven en ontvangen verbonden zijn aan de mens en zijn leefwereld. De onderdelen kunnen niet los gezien worden van elkaar. Het omvat alles wat het menselijke gedrag beïnvloedt of stuurt. De onderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zijn verweven met elkaar in de persoon en binnen de leefomgeving van ieder mens. Met welke onderdeel je ook aan de slag gaat, het heeft zowel invloed op de andere onderdelen als alle relaties waarmee je verbonden bent. Ook wanneer iemand niet meer leeft en wel tot het systeem behoort als ook toekomstige relaties.

Wanneer de vraag wordt gesteld of contextuele systeemtherapie in het verlengde ligt van alle anderen vormen van systemisch werken, systeemtherapie of familieopstelling, klopt dat ten deel. Om jou hierin mee te nemen eerst de verschillende vormen en de uitleg ervan.

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie en wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat belangrijke naasten zoals de partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren, vrienden of collega’s betrokken worden bij de therapie.

Systemisch werken

Systemisch werk is een rollenspel met als doel verborgen belemmeringen zichtbaar te maken binnen families, sociale groepen en organisaties. Het uitgangspunt is dat iedereen wordt beïnvloed door het systeem waar hij deel van uitmaakt.

Familieopstelling

Een familieopstelling is een therapeutische sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. De inbrenger deelt meestal een vraagstuk in het verlengde van zijn of haar familie-ervaringen. De anderen deelnemers, de representanten vormen de ‘familieleden’ van de inbrenger.

Contextuele systeemtherapie

Contextuele therapie is een therapeutische benadering die problemen en levensvragen niet los ziet en verbindt met dat wat generaties lang is doorgegeven en ontvangen. De verbondenheid die er is met je partner, kinderen, ouders, grootouders en andere belangrijke (familie)relaties vormen die ‘context’.

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen systeemtherapie, contextuele systeemtherapie en een familieopstelling? En kies je dan coaching of therapie?

De grootste overeenkomst is dat de (context) leefomgeving waarbinnen iemand opgroeit als uitgangspunt wordt gezien voor alle benaderingen.

Je kan systemisch werken waarbij de basisbeginselen van hoe en op welke wijze systemen elkaar beïnvloeden aan het licht komen. Het kan leiden tot meer inzicht, hoe jij je verhoudt tot de systemen waarbinnen je leeft. Het heeft vele raakvlakken met een familieopstelling. Doormiddel van een familieopstelling, waarbij je als inbrenger een vraag voorlegt kunnen de representanten doormiddel van weinig woorden door de ruimte bewegen. Het laat veelal een (onbewuste) oorzaak zien achter ons gedrag. Opstellingen helpen om de tot nu toe verborgen verbanden te zien met het grotere geheel waar jij onderdeel van uitmaakt. Als de belemmering zichtbaar wordt, kan je nieuwe mogelijkheden vinden.

Ook is er naast de verschillen in invalshoek ook een verschil in benadering, therapie of coaching. Het belangrijkste verschil tussen een therapeut en een coach is goed uit te leggen met behulp van een metafoor. Je hebt bijvoorbeeld een kapotte fiets en je wilt dat deze zo snel mogelijk gerepareerd is. Een coach begeleid jou bij het proces hoe je de fiets kan repareren. En een therapeut laat jou ontdekken hoe de fiets kapot is gegaan. En soms krijg je de mix van beiden.

Binnen de vier grote stromingen van psychotherapie (psychoanalyse, gedragstherapie, ervaringsgerichte therapie en systeemtherapie), hebben ze alle vier verschillende uitgangspunten en een andere aanpak. Systeemtherapie heeft als uitgangspunt dat problemen of uitdagingen veelal ontstaan door de manier waarop we met elkaar in relatie staan. Het probleem van één persoon in het gezin zegt dan iets over het gehele gezin. De therapeut gaat dan met de relatie of het gezin aan de slag.

Binnen contextuele therapie worden niet alleen het huidige gezin, als ook de voorgaande en volgende generaties (overgrootouders, grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen) in beeld gebracht. Er wordt naar jou als mens in zijn geheel gekeken, een wat meer complementaire aanpak. De mens en zijn context als geheel, die zowel bewust als onbewust van invloed zijn op elkaar. Doormiddel van het maken van een familiestamboom wordt dit in beeld gebracht. Waarbij de feitelijke en psychologische onderdelen zichtbaar worden, als ook de wisselwerking tussen mensen en hoe de balansen van geven en ontvangen zijn verdeeld.

Welke belemmeringen, mogelijkheden en krachten vormen je tot wie je bent, binnen de omgeving waarbinnen je leeft. Op welke wijze mogen balansen worden hersteld, waarbij patronen worden doorbroken en het niet bij de volgende generatie terecht komt. Binnen de contextuele therapie wordt gekeken hoe vicieuze cirkels kunnen worden doorbroken om een verandering te realiseren. Loyaliteit, rechtvaardigheid en betrouwbaarheid binnen de relaties zijn heel belangrijk. Doormiddel van vertrouwen en vrijheid kan verandering ontstaan. Waarbij het goud binnen de familiegeschiedenis gevonden kan worden. Om in het hier en nu meer vanuit balans, in verbinding en waar de liefde stroomt te leven. In relatie tot en met elkaar.

Waar kan ik op letten als ik met een therapeut of coach wil gaan werken?

Deskundig werken vraagt om intensieve en zorgvuldige studie van de theorie als ook het doorwerken en doorvoelen wat dit in de eigen leefomgeving van de hulpverlener betekent. Om de basishouding van een meerzijdige grondhouding in het werk waar te kunnen maken, vraagt het om een intensieve persoonlijke ontwikkeling van de hulpverlening en langdurige training. Het vraagt van een therapeut een passend evenwicht, enerzijds kunnen verbinden met jou als anderzijds op een passende manier afstand kunnen houden. En jou aan te kunnen aanspreken op jouw verantwoordelijkheden en op je grenzen, de eigen belangen aan de orde kunnen stellen als ook met jou rekening te houden.

Oftewel wat voor een innerlijk werk heeft de coach of therapeut die voor jou zit zelf gedaan. Als ook de opleiding die de coach of therapeut heeft gevolgd. Je hebt systemische cursussen van enkele dagen en opleidingen van enkele jaren. Waarbij de contextuele systeemtherapie waarover in dit artikel wordt gesproken, een vierjarige opleiding betreft.

Hoe kan je het beste besluiten bij wie je een coaching of therapie traject gaat volgen?

Door jezelf af te vragen, kan ik in veiligheid en vertrouwen mijn patronen en belemmeringen bespreken en onderzoeken. Het gaat nog niet eens zozeer over het voelen van een klik. Soms wanneer je niet direct een klik voelt, is het misschien de meest interessante coach of therapeut voor jou. Herinnert het gedrag van hem of haar jou aan een persoon in jouw leven waar je een minder leuke ervaring mee hebt. Het kan dan interessant zijn, juist met deze coach of therapeut te gaan werken.

Verandering in je leven schuilt namelijk niet in het gemak, maar in het onderzoeken van het ongemak. Soms kan het helpen om een duidelijke spiegel voorgehouden te krijgen, om te voelen, ervaren en doorleven. Waarbij een goede therapeut of coach, dit doorziet, jouw veiligheid en vertrouwen belangrijk vindt en niet over grenzen gaat.

Het grote gevaar van oppervlakkige benadering of waar geen sprake is van gedegen theoretische kennis is dat er te veel wordt uitgegaan waarbij verbinding en herstel direct moet worden gerealiseerd. Waarbij weinig oog is voor jouw individuele en onafhankelijke proces. Wanneer er onzorgvuldig of niet vanuit een gedegen onderzoek wordt gewerkt, kan de parentificatie* worden vergroot. Hierdoor worden mensen onvrijer gemaakt, van de belemmerende patronen en overtuigingen. Waardoor het patroon in relatie tot jouw leefomgeving mogelijk blijft bestaan of soms zelfs wordt vergroot. Vaak gebeurt dit, omdat de hulpverlener zelf nog in een proces zit en hij of zij onvoldoende is afgebakend van de eigen leefomgeving.

Je herkent dit veelal door reacties van de coach of therapeut in de trend van; ik heb het zo en zo gedaan, werkt écht, is de beste uitkomst. Of wanneer je deze stappen volgt, dan krijg je precies dit resultaat. Wil je dat nou niet? Dan is een coach of therapeut die aansluit bij waar jij bent en met jou kan zoeken naar dat wat het beste werkt voor jou en bij jouw leven. Dat het onderzoeken en vaststellen van de balansen van geven en ontvangen begint bij de wortels van jouw bestaan en jij jouw reis op een passende manier voort kan zetten.

* Parentificatie is het door een kind langdurige een ouderlijke rol op zich nemen. (Hier later meer over!)

Deel deze post met vrienden

Deel op facebook
Deel op linkedin
Deel op email
Deel op whatsapp

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top